Buďte lepší

CHANGE READY

ENGAGED

CULTURE & VALUES

manager.

Pracujte s DNA svého týmu.

COMPETENCE

ATTITUDES

ABILITIES

SKILLS

Behavera

PEOPLE-FIRST ANALYTICS & TALENT INSIGHT PLATFORM

 

PLATFORMA, KTERÁ POMÁHÁ POZNAT POTENCIÁL A POTŘEBY LIDÍ A SPRÁVNĚ S NIMI PRACOVAT. PRO TY, KTEŘÍ POMÁHAJÍ LIDEM USPĚT

v performance managementu

Propojte mindset a potenciál zaměstnanců s cíli a prioritami. 

 • Poznejte top performery 

 • Zjistěte kritéria úspěchu

 • Odstraňte překážky

v hledání talentů

Oslovte uchazeče na základě job i team fitu. 

 • vyšší engagement uchazečů

 • práce s pasivními uchazeči

 • zrychlený hiring

ve vedení lidí

Pracujte s motivací, spokojeností a produktivitou týmu.

 • Hodnotově-kulturní profil 

 • Tipy jak vést a motivovat 

 • Prediktivní fit kandidátů

ve výběrovém procesu

Kvalifikujte uchazeče a poznejte je dříve, než se s nimi setkáte.

 • automatický screening 

 • silná candidate experience

 • neomezený počet uchazečů

v rozvoji zaměstnanců

Poznejte kompetence a potřeby zaměstnanců. 

 • Mapa kompetenčních potřeb

 • Doporučení pro rozvoj

 • Benchmarking, zpětná vazba a reporty

ve výběru uchazečů

Porovnejte kandidáty s týmem a zjistěte, jak k vám zapadají.

 • profil uchazeče a profil týmu

 • výkonové predikce

 • team/role fit

Měkká data za tvrdými čísly vašeho úspěchu.

MĚKKÁ DATA NEMÁTE V ŽÁDNÉM Z VAŠICH SYSTÉMŮ, NENAJDETE JE V ŽIVOTOPISE A NEZJISTÍTE JE Z POHOVORU. JSOU KOMBINACÍ PSYCHOMETRICKÉHO KNOW-HOW, CITLIVÉ FORMY JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ A LIDSKÉHO PŘÍSTUPU V JEJICH INTERPRETACI. S JEJICH POMOCÍ MŮŽETE VYTVÁŘET PRODUKTIVNÍ, ZDRAVÉ A MOTIVUJÍCÍ PROSTŘEDÍ PRO JEDNOTLIVCE A TÝMY, ABY MOHLI DOSAHOVAT SVÝCH CÍLŮ. A VY S NIMI.

 

DÍKY NIM MŮŽETE MĚŘITELNĚ PRACOVAT S OBLASTMI:

Retence a loayalita

Co opravdu lidem v práci vadí, jak moc zvažují, že vás opustí, a co můžete ihned začít dělat, aby se tak nestalo. 

Kvalita a produktivita práce

Jak lidé pracují, jaké mají kompetence, postoje, dovednosti a schopnosti a jak to ovlivňuje jejich výkon, při změnách pracovního prostředí, pracovních úkolů nebo cílů a jak je smysluplně rozvíjet. 

Motivace a kultura práce

Jaký je ideální hodnotově-kulturní mix motivace, stylu vedení a odměňování pro jednotlivce a co bude fungovat napříč týmem? 

Satisfaction

Motivation

Expertise

Performance

Personality

Engagement a adaptabilita

Jak moc jsou lidé nadšení pro vaši věc. Jak moc jsou motivovaní a kde je potřeba jim dodávat stimulaci zvenčí? 

Nehackujeme mozky. Měříme pracovní osobnosti.

BEHAVERA "ZMĚŘÍ" VAŠE KANDIDÁTY A ZAMĚSTNANCE UNIKÁTNÍMI ONLINE ASSESSMENTY.

Assessment centrum jinak

Zapomeňte na úmorné dotazníky nebo nákladná assessmenty centra. Vzali jsme to nejlepší z obou světů a vytvořili interaktivní formy testů s vysokou přidanou hodnotou a jedinečnou user experience. 

HI před AI

 

Rychlí boti navržení odborníky v oblasti I/O psychologie se zaměří na pracovní kulturu, motivaci, spokojenost i engagement. 

Seriozně hravě

 

Assessment založený na tzv. works sample a simulovaném pracovním úkolu s výkonovými prvky a smysluplnou gamifikací. Jediný opravdu behaviorální online test s nejvyšší mírou prediktivního potenciálu.

Automatika & analytika

Využíváme citlivou automatizaci, kterou kombinujeme s psychometrickými algoritmy k vytváření validních výstupů, s extrémní škálovatelností 

v minimálním čase.

Měřit > Věřit

 

Nebaví vás dlouhé diskuze plné pocitů, dojmů a naučených frází? Poskytujeme metodologicky čistá data pro férové rozhodování, kontextové diskuze a eliminaci pseudo-vedeckých nešvarů z HR psychologie. 

Individuální výstupy

Kvantifikovaný potenciál zaměstnanců
i uchazečů. Pro lepší porozumění jejich výrazným pracovním rysům, jejich potřebám motivace a spokojenosti. 

Skupinové výstupy

Platforma automaticky sestavuje týmové mapy, benchmarky a trendy napříč skupinami. Ihned máte k dispozici data pro lepší a rychlejší rozhodování. 

Vytváříme unikátní "data"

BEHAVERA AUTOMATICKY VYTVÁŘÍ Z ASSESSMENTOVÝCH DAT SROZUMITELNÉ POZNATKY A DOPORUČENÍ, KTERÉ VÁM POMOHOU PRACOVAT S JEDNOTLIVCI I TÝMY V RŮZNÝCH KONTEXTECH.   

Výsledky

3

PRODUKTIVNĚJŠÍ OPERATIONS - EMPLOYER BRANDING - HR STRATEGIE.

Nadšení uživatelé

60+

NET PROMOTER SCORE

Změnili jsme to, jakým způsobem lze přistoupit

k assessmentu nejen pracovního chování.
Od pozitivního zážitku přes okamžitou zpětnou vazbu, a možnost sebereflexe, kterou lze aplikovat v praxi.

Využijte X-krát

 

Získáte jednou, využijte opakovaně v různých kontextech - v recruitmentu, v rozvoji
a upskillingu nebo při vedení týmů i jednotlivců.

Neplaťte za testy

 

Škálujete hodnotu, ne náklady. 

Feedback je king

 

Sdílejte výsledky a personalizované reporty
s těmi, kteří je využijí pro další rozvoj.

Bez prostředníků

 

V krátkém čase vám předáme potřebné know how, které uplatníte napříč organizací.  

mxd

oo

re:

$$$

break;

Máte otázky? Rádi odpovíme.

"People" projekty v řádu dnů - ne měsíců

 

Zkrátíte čas trvání náborových i rozvojových projektů. Díky okamžitým výsledkům můžete reagovat na situace dříve, než slibný kandidát nebo důležitý člen týmu skončí
u konkurence. 

bluebackground.png

Co získáte 

Rekruteři

Automaticky kvalifikujete pipeline uchazečů

Rychleji identifikujete vhodné kandidáty

Vstupy pro behaviorální pohovor

Manažeři

Týmový benchmark, mapa potřeb a potenciálu týmu 

Tipy pro motivaci, vedení a odměňování jednotlivců 

Srovnání, jak uchazeči zapadnou do týmu a jeho kultury

L&D Specialisté

Kompetence, dovednostia rozvojové potřeby

Gap analýzy
a reporty s doporučeními

Měřitelný capability building v čase

HR Biz Partneř

Týmové přehledy
i profily jednotlivců


Manažer-team fit
i prediktivní hiring


Benchmarky, statistiky a reporty pro rozvoj a lepší fungování týmů 

Startup Founders

Automatizace
a data pro HR strategii

Identifikace lidské DNA startupu 

Data pro prediktivní růst lidského kapitálu

CEOs

 

Soft people data 

pro růstové, změnové
i konsolidační strategie a projekty

Odpovědi na otázky "jak na tom jsme"
a "co se s tím dá dělat"

Proč?

Organizacím chybí tvrdá data o měkkých stránkách lidí v nich. To snižuje jejich schopnost řešit aktuální i budoucí výzvy správně, včas a bez zbytečných nákladů a ztrát.

Bez dat

Rozhodování na základě subjektivních názorů, dojmů a emocí 

Bez kontroly

+ sázka na momentální kondici a odbornost jednotlivců

+ zkreslení, bias

Špatná data

Rozhodujete se na základě CVček, referencí nebo špatných "testů" 

Špatné výsledky

+ nízká prediktabilita

+ zkreslená očekávání

+  zmařené prostředky

Izolovaná data

Data "na jedno použití" nebo nesdílená k využití napříč organizací

Omezená agilita

+ nepřenositelné

+ nemožnost spolupráce

+ organizace "se neučí"

Drahá data

Pay-per-test, názor nebo radu, nákladné a zdlouhavé projekty bez hmatatelných výstupů 

Nízká škálovatelnost

+ závislost na třetích stranách

+ vysoké náklady

+ omezený přístup

V čem je Behavera jiná:

Filozofie chytrého assessmentu

Nevymýšlíme kolo, vycházíme z ověřeného, jdeme na hranici možného a v praxi použitelného. 

Neinvazivní

Nelezeme lidem do hlavy ani do e-mailu. Behavera je bezpečné prostředí pro analýzu lidského kapitálu. 

Human-centered

Spojujeme automatizaci, gamifikaci a interaktivitu
v jedinečný zážitek. 

Navržena odborníky s citem pro praxi

Dobrá praxe v organizační psychologii spojená s využitím
v praxi firem. Dostupně a konkrétně.

Data, která jinde chybí 

Životopisy a výkazy práce nestačí. Vytváříme plastický obraz člověka pro citlivé data-driven rozhodování.

Hodnota v řádech minut, ne měsíců

Čas jsou peníze. Pomáháme neplýtvat ani jedním a nedělat zbytečné kompromisy v kvalitě.

Adaptovatelná,

protože každá organizace je jiná.