Simulační hry

Unikátní assessment, silná candidate experience i cenná data pro práci s talenty

Behaviorální assessment

 

Ani dotazník, ani logická hádanka. Ale tzv. serious game, která měří pracovní chování. 

Candidate Experience

 

Assessment s prvky gamifikace a automatizace. Okamžitá zpětná vazba a dynamický zážitek. 

Reporting

& Data 

 

Objektivizované výstupy

v reportech pro jednotlivce

i v číslech pro dlouhodobé řízení. 

THE

OFFICE DAY

Assessmentová hra

pro juniory a specialisty

Měří přenositelné kompetence, které lze uplatnit v širokém spektru profesí a rolí - od obchodních, projektových a podpůrných pozic až po specialisty.

 
 

Využijete, když: 

 • vybíráte nové zaměstnance

 • měníte pracovní náplň zaměstnanců 

 • vybíráte vhodné rozvojové programy a aktivity

 • děláte audit a benchmarking kompetencí

 • sestavujete nové týmy

Co nahrazuje/doplňuje:​

 • osobnostní testy a dotazníky

 • výkonové testy a dotazníky 

 • klasická fyzická assessment centra při recruitmentu

 • assessment centra pro development

Parametry

 

 • Trvání: 25-60 minut

 • Jazyky: CZ/SK/EN

 • Technické požadavky: laptop/desktop s připojením k internetu, aktuální internetový prohlížeč   

 
Přenositelné kompetence:

Práce s informacemi

 

Orientace v nových informacích, kontextech a situacích.

Řešení problémů

 

Práce se zdroji, překonávání překážek a dosahování cílů.

Efektivní komunikace

Věcné a vyvážené předávání informace vzhledem k situaci

a komunikačním partnerům.

Zákaznická orientace

 

Míra důležitosti lidí v jednání a schopnost nazírat na problémy

z různých úhlů pohledu.

Sebereflexe

 

Schopnost vyhodnocovat své jednání a vnímat příležitosti

pro zlepšení.

Integrita

 

Celistvost a stabilita myšlení, komunikace a chování.

Přenositelné vzorce chování:

Samostatnost

 

Míra potřeby externí podpory

a schopnost si o ni zažádat.

Tempo práce​

Výkonová metrika v porovnání

s populační normou.

THE GAME CHANGER

Assessmentová a developmentová hra pro manažery a leadery

Zaměřená na behaviorální kompetence v oblasti transformačního leadershipu vám pomůže definovat rozvojové plány a najít správné manažery pro konkrétní situace. 

 
 

Využijete, když: 

 • vybíráte nové zaměstnance pro manažerské / leaderské pozice

 • plánujete rozvoj stávajících manažerů

 • hledáte vhodného manažera pro konkrétní tým nebo projekt

Co nahrazuje​ / doplňuje

 • osobnostní testy a dotazníky

 • klasická fyzická assessment centra při recruitmentu

 • assessment centra pro development

 • role-playing aktivity

Parametry

 

 • Trvání: 25-60 minut

 • Jazyky: CZ/SK/EN

 • Technické požadavky: laptop/desktop s připojením k internetu, aktuální internetový prohlížeč 

 
Behaviorální faktory

Autoritativní chování

 

Sub-dimenze vztahové orientace manažera, která poukazuje na tendenci rozhodovat a jednat primárně podle svého.

Leadership

 

Kompetence “vůdcovství” a základní předpoklad fungování manažera ve své praxi.

Prioritizace

 

Dovednost prioritizovat své činnosti i práci týmu.

Přejímání odpovědnosti

 

Specifický aspekt leadershipu a značí tendenci manažera přejímat jednotlivé úkoly na sebe.

Ujišťování

 

Tendence v komunikaci s cílem, ujistit a emocionálně podpořit svého komunikačního partnera.

Přívětivost

 

Přívětivé nastavení vůči druhým (kolegům, nadřízeným, podřízeným, zákazníkům).

Delegování

 

Připravenost předávat jednotlivé úkoly včetně souvisejících odpovědností a kompetencí k jejich plnění

Otevřenost

 

Otevřenost neboli flexibilita znamená připravenost vnímat perspektivy druhých.

Orientace na procesy

 

Zaměřenost na procesní stránku řešené problematiky.

Efektivní komunikace

 

Dovednost efektivně komunikovat důležitá témata s kolegy.

Týmová orientace

 

Vztahové aspekty pracovní osobnosti manažera a jeho orientace na kolegy a podřízené.

Morální vyspělost

 

Kompetence ve vztahu k sobě. Ukazuje míru morální vyspělosti manažera.

Orientace na výkon

 

Míra motivace k vlastnímu výkonu i výkonu týmu v oblasti plnění úkolů a cílů.

Efektivita práce

 

Ukazuje celkovou manažeru dovednost řešit úkoly a dotahovat je do zdárného konce.

Proaktivita

 

Jednání na základě postojů a přesvědčení že mohu a chci aktuální situaci ovlivnit.

Zákaznická orientace

 

Přívětivost projevovaná vně vlastního týmu značící celkovou orientaci na potřeby zákazníků.

Motivace týmu

 

Aktivní práce s pozitivní motivací uvnitř svého týmu.

Připraveni na změnu? 

VAŠE

SIMULAČNÍ HRA

Máte unikátní obsah, proces nebo kompetenční model? 

Navrhneme pro vás simulační hru

na míru.

+420 724 256 447

+420 725 807 370

hello@behavera.com

Blanická 16, Praha

 

 • Facebook - Gray Circle
 • LinkedIn - Gray Circle
 • Twitter - Gray Circle
 • YouTube - Gray Circle