• Michal Zach

[Návod] Čtěte v manažerských profilech jako ostřílený psycholog


Váš manažer právě dokončil simulaci The Game Changer a vy máte ve svém dashboardu jeho kompetenční profil. Co teď s ním? Jak správně interpretovat výsledky a zjistit z nich to podstatné? Dnes si to ukážeme na dvou konkrétních příkladech.


Váš manažer není jedno číslo


Často se během interpretačních workshopů setkáváme s očekáváním HR pracovníků, že adepti pro manažerskou pozici budou mít celkové skóre mezi 9 až 10, přinejhorším 8, a že si tak budou vybírat mezi supermany jejich krále. Realita je ale odlišná.


Skóre adeptů se i na prvních příčkách často pohybuje mezi 6 a 7.

Výskyt profilů, které mají takto vysoké skóre, je podobně častý jako počet výjimečných manažerských talentů v populaci, tj. asi pouze 1-2 %. Nedejte tedy na první dojem, že celkové skóre mezi 5 a 6 (z 10) se vám zdá být nízké. Reálně máte před očima profil nadprůměrného jedince s velmi dobrými předpoklady - lepšího než 60 % populace. Pro rychlou orientaci na stupnici celkového skóre vám doporučujeme prostudovat základní interpretaci celkového skóre.


K poznání skutečných manažerských kvalit budete i tak potřebovat od celkového skóre odhlédnout a podívat se hlouběji do detailu profilu. Ty podstatné charakteristiky vám totiž odhalí skóre v 7 hlavních kompetencích a skóre v 18 faktorech (ze kterých se jednotlivé kompetence skládají). Vyšší celkové skóre je pouze vyšší celkový průměr ze všech kompetencí a faktorů, automaticky ale neznamená toho nejvhodnějšího adepta pro vás. Abyste ho našli, budete potřebovat stanovit svá kritéria pomocí kompetenčních vah.


Každá kompetence se skládá ze 2-3 důležitých faktorů.

Definujte svá kritéria


Bez kterých kompetencí se váš manažer neobejde? Chcete raději manažera s orientací na výkon nebo na lidské vztahy? Má být manažer silným leadrem, který uplatňuje direktivní styl, nebo motivačním partnerem, který participuje na úkolech týmu?


Toho, kdo je pro vás a vaši situaci nejlepší, rozpoznáte nejlépe tak, že předem pomocí kompetenčních vah určíte 2-3 kompetence, které jsou pro výkon dané manažerské role klíčové.

Váhy umožňují nestavení manažerských kompetencí podle vašich priorit.

Hledejte tedy člověka podle svých reálných potřeb. Zaměřte se proto na to:

 • jaké požadavky na manažera máte a jaké silné stránky u něj hledáte

 • jaké kompetence a faktory v simulaci projevil

 • jaký je jeho kontext (jeho motivace a zkušenosti, které vám pomohou poodhalit důvody vysokého i nízkého skóre v kompetencích a faktorech)

Dejte dohromady vše, co víte

Každá další informace, kterou o vybraném člověku máte, kromě jeho profilu ze simulace, vám pomůže významně zpřesnit interpretační rámec.


Typicky je dobré znát u každého jedince:

 • druh a míru motivace k projití simulace (Silně motivovaný člověk, který chce získat práci dosahuje téměř vždy vyšších výsledků než kolega, který si simulaci zkouší během polední pauzy u kafe během čtení emailů.)

 • historii a zkušenosti (Máte před sebou profil čerstvého absolventa, juniora s pár lety praxe, nebo seniora s historií na třech manažerských postech?)

Tyto informace si snadno obstaráte ze CV, background checkem a vhodnými doplňujícími otázkami během osobního setkání (ať už jde o pohovor, konzultaci či školení). Se sběrem a ověřením těchto důležitých informací (profesní historie, splňování formálních kritérií či preference ve firemní kultuře) vám mohou výrazně pomoci naši HR-boti.


Nyní už se však podívejme na 2 konkrétní příklady interpretace profilů v praxi.


Učte se v datech hledat to podstatné


Při své práci se budete nejčastěji setkávat s profily s celkovým skóre 5 - 7, protože těch je zkrátka v populaci nejvíce. Vybrali jsme proto jako příklady profily se skóre 5,8 a 6,3, na kterých si ukážeme, že i zdánlivě podobná skóre mohou znamenat zcela jiné manažerské kvality.


Každý profil lze na začátku interpretace velmi rychle zařadit do jednoho ze 2 základních manažerských typů:


Manažer orientovaný na výkon

 • má nadprůměrné skóre v kompetencích Moc a autorita, Efektivita a plánování a Vlastní zapojení

 • hodí se do období krize a transformace

 • vhodný do provozů, kde je hlavní výkon a silné vztahy nejsou obvyklé (např. provozy s vysokou fluktuací či individualizovanou rutinní prací)

 • ideální pro řízení virtuálních týmů a větších pracovních skupin


Manažer orientovaný na vztahy

 • má nadprůměrné skóre v kompetencích Management lidí, Týmový duch a Orientace na vztahy

 • hodí se do období stability a růstu

 • vhodný do provozů, kde funguje kultura “skrze dobré vztahy, k dobrému výkonu”

 • ideální pro řízení týmů, které jsou v každodenním blízkém kontaktu


A teď se podívejme na kompetence a faktory, které nám v doprovodu základního kontextu a manažerského typu budou vyprávět o každém profilu jedinečný příběh.Příběh první: Kristýna - osamělá bojovnice mezi procesy


celkové skóre: 5,8


profil Kristýny - orientace na výkon

Základní kontext profilu:

 • 31 let, 3 roky praxe v manažerské pozici

 • manažerka 20 členného distančního týmu

 • zaměstnavatel: mobilní operátor

Interpretace profilu:

Orientace na výkon spíše než na vztahy. Chce jako manažer projevovat a uplatňovat svůj vliv. Roli manažera vnímá jako někoho, kdo je nese hlavní zodpovědnost, kdo má pravomoce a musí uplatňovat svůj vliv. Jak na lidi tak na procesy.
Její silná orientace na výkon, nadprůměrné vlastní zapojení a delegování v nutných v případech, vypovídají o direktivním stylu řízení, tendenci vystupovat vůči druhým z pozice autority a potřebě držet značnou část rozhodnutí ve svých rukou. Deleguje méně, určité typy úkolů dělá nejraději sama, protože věří, že je udělá nejlépe. Má ráda úkoly, procesy i lidi pod kontrolou.
Týmy spravuje primárně na procesní úrovni, není tedy člověkem, který by koučoval, ptal se a dával podněty. Nízké skóre v dovednostech orientace na vztahy, týmový duch a férovost a faktorech otevřenost či diplomatický jazyk jasně odráží silný vztah k výkonu, který je na vždy na prvním místě.
Tento typ manažera dovede efektivně plánovat a dělat rychlé závěry. Raději udělá tvrdé rozhodnutí a rozsekne problém i za cenu, že někomu může ukřivdit, než aby příliš diskutoval a nechal klesnout výkon.

Jak vidíte, výše uvedený profil dobře odpovídá typu manažera orientovaného na výkon. Podívejme se na nyní na zcela odlišný profil paní Jitky.Příběh druhý: Jitka - vřelá ochránkyně od rány

celkové skóre: 6,3


profil Jitky - orientace na vztahy

Základní kontext profilu:

 • 42 let, 12 let manažerské praxe

 • leader 7 členného týmu, se kterým je v úzkém každodenním kontaktu

 • zaměstnavatel: potravinový řetězec

Interpretace profilu:

Silná orientace na vedení lidí. Umí zapojit a vtáhnout lidi do úkolů, předat jim odpovědnost a poskytnout emocionální a morální podporu. Roli manažera vnímá, jako někoho, kdo pomáhá, spojuje a brání.
Stará se velmi dobře hlavně o své kolegy v týmu. Je ochranářský a pečovatelský typ, který však často bývá uzavřen podnětům a kritice z vnějšku. Na externí hrozby neváhá zareagovat i pomocí komunikačních faulů (viz vysoké znevažování a nízká zákaznická orientace).
V týmu dokáže vytvářet a udržovat silně pospolitou atmosféru, za své kolegy bojuje jako za své vlastní (viz vysoký management lidí a týmový duch). Své spolupracovníky se snaží silně motivovat a úspěšné kolegy odměňuje.

Jitka tedy na rozdíl od Kristýny bude spíše typem manažera orientovaného na vztahy.


Aby se vám profily ze simulačních her interpretovali ještě jednodušeji, najdete již brzy u každého profilu, jeho zařazení do jednoho z těchto 6 manažerských typů - direktivní, demokratický, liberální, participativní, transformační a byrokratický.


Kdykoli také může využít i bezplatný interpretační workshop, který je pro vás dostupný online. Během 30 minut vám rádi pomůžeme lépe porozumět konkrétním profilům, které si sami vyberete. Stačí se nám ozvat.

0 zobrazení

Odebírejte novinky

Behavera: The Talent Platform

 • Facebook - Bílý kruh
 • LinkedIn - Bílý kruh
 • Twitter - Bílý kruh
 • YouTube - Bílý kruh
 • RSS - Bílý kruh

Kontakt

+420 724 256 447
+420 725 807 370
hello@behavera.com
Blanická 16, Praha 2

Česká Republika

Více

Funkce
Blog
Ceník

Kontakt

With ❤ made by Behavera. All rights reserved. 2020