[Návod] Čtěte v manažerských profilech jako ostřílený psycholog


Váš manažer právě dokončil simulaci The Game Changer a vy máte ve svém dashboardu jeho kompetenční profil. Co teď s ním? Jak správně interpretovat výsledky a zjistit z nich to podstatné? Dnes si to ukážeme na dvou konkrétních příkladech.


Váš manažer není jedno číslo


Často se během interpretačních workshopů setkáváme s očekáváním HR pracovníků, že adepti pro manažerskou pozici budou mít celkové skóre mezi 9 až 10, přinejhorším 8, a že si tak budou vybírat mezi supermany jejich krále. Realita je ale odlišná.


Skóre adeptů se i na prvních příčkách často pohybuje mezi 6 a 7.

Výskyt profilů, které mají takto vysoké skóre, je podobně častý jako počet výjimečných manažerských talentů v populaci, tj. asi pouze 1-2 %. Nedejte tedy na první dojem, že celkové skóre mezi 5 a 6 (z 10) se vám zdá být nízké. Reálně máte před očima profil nadprůměrného jedince s velmi dobrými předpoklady - lepšího než 60 % populace. Pro rychlou orientaci na stupnici celkového skóre vám doporučujeme prostudovat základní interpretaci celkového skóre.


K poznání skutečných manažerských kvalit budete i tak potřebovat od celkového skóre odhlédnout a podívat se hlouběji do detailu profilu. Ty podstatné charakteristiky vám totiž odhalí skóre v 7 hlavních kompetencích a skóre v 18 faktorech (ze kterých se jednotlivé kompetence skládají). Vyšší celkové skóre je pouze vyšší celkový průměr ze všech kompetencí a faktorů, automaticky ale neznamená toho nejvhodnějšího adepta pro vás. Abyste ho našli, budete potřebovat stanovit svá kritéria pomocí kompetenčních vah.


Každá kompetence se skládá ze 2-3 důležitých faktorů.

Definujte svá kritéria


Bez kterých kompetencí se váš manažer neobejde? Chcete raději manažera s orientací na výkon nebo na lidské vztahy? Má být manažer silným leadrem, který uplatňuje direktivní styl, nebo motivačním partnerem, který participuje na úkolech týmu?


Toho, kdo je pro vás a vaši situaci nejlepší, rozpoznáte nejlépe tak, že předem pomocí kompetenčních vah určíte 2-3 kompetence, které jsou pro výkon dané manažerské role klíčové.

Váhy umožňují nestavení manažerských kompetencí podle vašich priorit.

Hledejte tedy člověka podle svých reálných potřeb. Zaměřte se proto na to:

 • jaké požadavky na manažera máte a jaké silné stránky u něj hledáte

 • jaké kompetence a faktory v simulaci projevil

 • jaký je jeho kontext (jeho motivace a zkušenosti, které vám pomohou poodhalit důvody vysokého i nízkého skóre v kompetencích a faktorech)

Dejte dohromady vše, co víte

Každá další informace, kterou o vybraném člověku máte, kromě jeho profilu ze simulace, vám pomůže významně zpřesnit interpretační rámec.


Typicky je dobré znát u každého jedince:

 • druh a míru motivace k projití simulace (Silně motivovaný člověk, který chce získat práci dosahuje téměř vždy vyšších výsledků než kolega, který si simulaci zkouší během polední pauzy u kafe během čtení emailů.)

 • historii a zkušenosti (Máte před sebou profil čerstvého absolventa, juniora s pár lety praxe, nebo seniora s historií na třech manažerských postech?)

Tyto informace si snadno obstaráte ze CV, background checkem a vhodnými doplňujícími otázkami během osobního setkání (ať už jde o pohovor, konzultaci či školení). Se sběrem a ověřením těchto důležitých informací (profesní historie, splňování formálních kritérií či preference ve firemní kultuře) vám mohou výrazně pomoci naši HR-boti.


Nyní už se však podívejme na 2 konkrétní příklady interpretace profilů v praxi.


Učte se v datech hledat to podstatné


Při své práci se budete nejčastěji setkávat s profily s celkovým skóre 5 - 7, protože těch je zkrátka v populaci nejvíce. Vybrali jsme proto jako příklady profily se skóre 5,8 a 6,3, na kterých si ukážeme, že i zdánlivě podobná skóre mohou znamenat zcela jiné manažerské kvality.


Každý profil lze na začátku interpretace velmi rychle zařadit do jednoho ze 2 základních manažerských typů:


Manažer orientovaný na výkon

 • má nadprůměrné skóre v kompetencích Moc a autorita, Efektivita a plánování a Vlastní zapojení

 • hodí se do období krize a transformace

 • vhodný do provozů, kde je hlavní výkon a silné vztahy nejsou obvyklé (např. provozy s vysokou fluktuací či individualizovanou rutinní prací)

 • ideální pro řízení virtuálních týmů a větších pracovních skupin


Manažer orientovaný na vztahy

 • má nadprůměrné skóre v kompetencích Management lidí, Týmový duch a Orientace na vztahy

 • hodí se do období stability a růstu

 • vhodný do provozů, kde funguje kultura “skrze dobré vztahy, k dobrému výkonu”

 • ideální pro řízení týmů, které jsou v každodenním blízkém kontaktu


A teď se podívejme na kompetence a faktory, které nám v doprovodu základního kontextu a manažerského typu budou vyprávět o každém profilu jedinečný příběh.Příběh první: Kristýna - osamělá bojovnice mezi procesy


celkové skóre: 5,8


profil Kristýny - orientace na výkon

Základní kontext profilu:

 • 31 let, 3 roky praxe v manažerské pozici

 • manažerka 20 členného distančního týmu

 • zaměstnavatel: mobilní operátor

Interpretace profilu:

Orientace na výkon spíše než na vztahy. Chce jako manažer projevovat a uplatňovat svůj vliv. Roli manažera vnímá jako někoho, kdo je nese hlavní zodpovědnost, kdo má pravomoce a musí uplatňovat svůj vliv. Jak na lidi tak na procesy.
Její silná orientace na výkon, nadprůměrné vlastní zapojení a delegování v nutných v případech, vypovídají o direktivním stylu řízení, tendenci vystupovat vůči druhým z pozice autority a potřebě držet značnou část rozhodnutí ve svých rukou. Deleguje méně, určité typy úkolů dělá nejraději sama, protože věří, že je udělá nejlépe. Má ráda úkoly, procesy i lidi pod kontrolou.
Týmy spravuje primárně na procesní úrovni, není tedy člověkem, který by koučoval, ptal se a dával podněty. Nízké skóre v dovednostech orientace na vztahy, týmový duch a férovost a faktorech otevřenost či diplomatický jazyk jasně odráží silný vztah k výkonu, který je na vždy na prvním místě.
Tento typ manažera dovede efektivně plánovat a dělat rychlé závěry. Raději udělá tvrdé rozhodnutí a rozsekne problém i za cenu, že někomu může ukřivdit, než aby příliš diskutoval a nechal klesnout výkon.

Jak vidíte, výše uvedený profil dobře odpovídá typu manažera orientovaného na výkon. Podívejme se na nyní na zcela odlišný profil paní Jitky.Příběh druhý: Jitka - vřelá ochránkyně od rány

celkové skóre: 6,3


profil Jitky - orientace na vztahy

Základní kontext profilu:

 • 42 let, 12 let manažerské praxe

 • leader 7 členného týmu, se kterým je v úzkém každodenním kontaktu

 • zaměstnavatel: potravinový řetězec

Interpretace profilu:

Silná orientace na vedení lidí. Umí zapojit a vtáhnout lidi do úkolů, předat jim odpovědnost a poskytnout emocionální a morální podporu. Roli manažera vnímá, jako někoho, kdo pomáhá, spojuje a brání.
Stará se velmi dobře hlavně o své kolegy v týmu. Je ochranářský a pečovatelský typ, který však často bývá uzavřen podnětům a kritice z vnějšku. Na externí hrozby neváhá zareagovat i pomocí komunikačních faulů (viz vysoké znevažování a nízká zákaznická orientace).
V týmu dokáže vytvářet a udržovat silně pospolitou atmosféru, za své kolegy bojuje jako za své vlastní (viz vysoký management lidí a týmový duch). Své spolupracovníky se snaží silně motivovat a úspěšné kolegy odměňuje.

Jitka tedy na rozdíl od Kristýny bude spíše typem manažera orientovaného na vztahy.


Aby se vám profily ze simulačních her interpretovali ještě jednodušeji, najdete již brzy u každého profilu, jeho zařazení do jednoho z těchto 6 manažerských typů - direktivní, demokratický, liberální, participativní, transformační a byrokratický.


Kdykoli také může využít i bezplatný interpretační workshop, který je pro vás dostupný online. Během 30 minut vám rádi pomůžeme lépe porozumět konkrétním profilům, které si sami vyberete. Stačí se nám ozvat.

Nové příspěvky dorazí do vaší e-mailové schránky.