Inovatívny leader: Ako v Poštovej banke interne pripravili zmenu na 365.bank


Na trhu bankových služieb dochádza k transformácii skupiny Poštovej banky. Sieť pobočiek preberie aktuálne plne digitálna 365.bank a Poštová banka bude ponúkať svoje služby len na obchodných miestach Slovenskej pošty. Na to, aby táto zmena mohla prebehnúť čo najjednoduchšie a najhladšie, dohliadala s tímom aj HR konzultantka Nina Juríková.Popis a situácia klienta


Skupina Poštovej banky pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a neustále napreduje, rastie, poskytuje zamestnanie takmer 1400 ľuďom a služby 1 000 000 klientov. Tá najväčšia zmena ju čaká práve v roku 2021. Poštová banka v roku 2021 prejde výraznou organizačnou zmenou, na ktorú sa pripravuje už dlhšie obdobie.


Práve ľudia sú tým, na čom pri zmene banka stavia. Na výbere nových kolegov, či rozvoji tímov si dávajú naozaj záležať. Snažia sa upriamiť pozornosť aj na sebarozvoj, dynamiku tímov, či kultúru v banke. A Nina Juríková v tejto zmene zohráva jednu z líderských úloh.
Vízia a ciele klienta

Zásadná organizačná zmena, ktorá sa pripravuje, prináša veľa pekného, ale aj niekoľko rizík. V banke sa preto rozhodli lepšie spoznať silné stránky zamestnancov, aby boli tímy stabilné a zamestnanci so zmenou stotožnení.


Ďalším dôležitým momentom v roku 2020 pre asi všetky spoločnosti bola situácia okolo COVID19, čomu museli výrazne prispôsobiť fungovanie v banke. Od video pohovorov, kde im simulačné hry veľmi pomáhajú zistiť, kto sa to na nich cez kameru pozerá, cez online školenia a rozvoj až po virtuálne fungovanie tímov.Aké nástroje sme pre realizáciu vízie zvolili


Na riešenie týchto výziev sa v banke rozhodli využívať riešenia od Behavera. Konkrétne simulačné hry Office day pre väčšinu pozícií, ktoré obsadzujú a The Game Changer pre manažérske pozície a pri talent programoch, či interných posunoch na vyššie pozície. Taktiež pracujú s produktom Culture fit chatbot, a to ako pri kandidátoch, tak pri existujúcich zamestnancoch a tímoch.

pre manažérov:

simulačná hra The Game Changer


na overenie kompetencií a schopností v oblasti transformačného leadershipu, angažovanosti, manažérskeho štýlu a vo výkonových aj vzťahových oblastiach.pre ostatných členov tímu:

simulačná hra The Office Day na overenie kompetencií v samostatnej práci s dôrazom na zákaznícku orientáciu, prácu s informáciami, efektívnu komunikáciu a seberflexiu.


pre celý tím:

Culture Fit chatbot na overenie vzťahu tímu k inováciám, prístupu k zmenám a pracovného štýlu.


Culture fit si v banke napríklad urobí tím, do ktorého hľadajú nového kolegu, aby manažéri a HR lídri vedeli porovnať, ako do tímu zapadne.

Oceňujú ho pre jeho rýchlosť a nápomocnosť. Tiež keď sú v tíme výzvy v súčasnom fungovaní, je podľa HR lídrov v banke prínosné sa pozrieť na tím ako celok cez kultúru, očakávania a spôsob fungovania a odhaliť “cez čísla”, kde môže byť problém.

„Vďaka culture fit nástrojom Behavery sa vieme lepšie pozrieť na fungovanie  spoločnosti a meniť kultúru smerom, ktorý sme si vytýčili – a to merateľne. To je výsledok na nezaplatenie.“

Nina Juríková
Ako sme pomohli transformáciu zjednodušiť a urýchliťKompetenčná mapa tímu umožňuje nájsť silné a slabé stránky vo vnútri organizácie (ilustrácia).

V skupine Poštovej banky sú mimoriadne spokojní s používaním simulačných hier. Efektívne a viditeľne vedia odhaliť to, čo sa v žiadnom dotazníku nedozvedia, nakoľko pracujú so správaním a rozhodovaním sa človeka, nielen jeho sebareflexiou. Pre kandidátov aj zamestnancov je to zároveň zábavná časť výberového alebo rozvojového procesu. 

Vďaka prehľadným a kontextovým analýzam vedia presne určiť, či sa hlásia na obsadzované pozície naozaj ľudia, ktorých hľadajú. Majú tak jasný feedback, vďaka ktorému vedia rýchlo reagovať - upravovať, vyjasňovať a zefektívňovať inzeráty na pozície.

Vďaka culture fit dotazníku sa vedia lepšie pozrieť na fungovanie spoločnosti a meniť kultúru smerom, ktorý si vytýčili – a to merateľne. To je výsledok na nezaplatenie. 
„Veľmi sa tešíme z tejto spolupráce, Behavera tím má otvorenú myseľ, počúva nápady a návrhy klientov a zapracúva ich do praxe. Veľmi oceňujeme nastavenie na riešenie v rámci akejkoľvek situácie a proklientsky prístup.“

Nina Juríková
Time-to-value s Behavera:


  1. bleskové nasadenie všetkých nástrojov a maximálna podpora pri aplikácii dát v praxi,

  2. dashboard s behaviorálnymi údajmi a profilmi o kompetenciách a kultúre členov tímu,

  3. data science a psychometrická podpora pre správnu interpretáciu profilov a využitie dát k stanoveným cieľom.Plánujete transformáciu, zmenu kultúry či zistenie angažovanosti zamestnancov a ich spokojnosti aj u vás? Alebo o nej zatiaľ iba premýšľate? Napíšte nám na hello@behavera.com.New post automatically in you mailbox. Check.