A co manažeři, mají si kde hrát?

Od spuštění naší první simulační hry The Office Day uplynul rok. Za tu dobu jsme měli možnost setkat se s množstvím skvělých recruiterů, talent manažerů i ředitelů. A právě spolupráce s nimi nám umožnila vyvinout novou simulační hru. Tentokrát pro manažery.


Všichni, se kterymi jsme se bavili, měli jedno společné - nebáli se inovací a dokázali spolu s námi, jak se hezky česky říká, “walk the talk”. První kudos od nás je pro ně za jejich odvahu. Věděli jsme, že The Office Day je pouze začátek. To oni nám dali směr k dalšímu kroku. A tím je druhá simulační hra z naší dílny zaměřující se na assessment a development kompetencí. Tentokráte jsme ji ušili na míru aspirujícím i stávajícím manažerům a leaderům. Jmenuje se The Game Changer. A tady je první sneak-peek.


Proč The Game Changer?


Nechtěli jsme, aby manažeři stavěli v naší hře lunapark, ani ostrov snů. Ale jaký typ “managementu” vybrat? Mezi finalisty nám dlouho figuroval projektový management, ale nakonec jsme se rozhodli zaměřit se na management změn (change management) a management lidí (people management).


Drželi jsme se jednoduché poučky, že změna je nejčastějším hybatelem pokroku a úspěchu a každý manažer jí dosahuje skrze své lidi. Hlavním motivem hry The Game Changer se proto stal přerod malé lokální firmy na high-tech pobočku mezinárodní korporace.


Pracovní prostředí ze simulační hry The Game Changer

Recept na manažera


Když jsme v průzkumu mezi více než 70 recruitery, talent manažery a HR řediteli zjišťovali, jak podle nich vypadá ideální manažer, jaké kompetence u něj hledají a jak je rozvíjí, dostali jsme zajímavé odpovědi.


Většina manažerských kompetenčních modelů obsahovala klasické tvrdé a měkké dovednosti, osobnostní typologie nebo jejich kombinace. Případně fungovala pod kreativními názvy jako třeba Oheň, Voda, Vzduch apod. Téměř vždy se nám však podařilo tyto modely rozložit na jejich meta-úroveň a rozpoznat několik základních kompetencí v jejich pozadí. Které to jsou?


Leadership, tým a cíle


Jak české tak zahraniční firmy nám řekli, že schopnost vést lidi je důležitější, než práce s projektovým softwarem, powerpointem nebo znalost agilních metodik. Potřeba soft skills tedy zde zcela převálcovala hard skills. Tento zápas skončil zdrcujícím skóre 10:0 ve prospěch soft-skills. Překvapivé? Rozhodněte sami. Nás to těší a druhý kudos udělujeme za posun uvažování tímto směrem.


Leadership jsme pojali multidimenzionálně a v jeho operacionalizaci zohledňujeme aspekty tzv. “transformačního leadershipu”, tedy dovednosti volit takový styl vedení, jaký si daný člověk nebo daná situace vyžadují. V simulaci má testovaná osoba (“hráč”) možnost dělat desítky voleb, kterými jasně prokáže, zda dovede být direktivní, týmový, partnerský či otevřený - a to všechno v závislosti na situaci.

Kontextové vedení? Ano, ale záleží na kontextu!


Víme, že “context is the king”. Různé firmy mají různé cíle a dosahují jich s různými týmy. Žádná firma není stejná a neexistuje jeden univerzální manažer nebo jeden univerzální přístup jako recept na úspěch.


Máte tým s vysokou fluktuací, kde cílem manažera je přivést a udržet pracovníky v týmu? Hledejte takového, který bude orientovaný na tým, jeho potřeby a bude lidem rozumět, umět je motivovat a správně s nimi komunikovat.


Máte stabilní expertní tým, který doručuje projekty pro vaše VIP zákazníky? Vládne v něm pohoda a rodinná atmosféra? Možná zde potřebujete člověka, který se nebude bát “šlapat na pedál” a přinést svěží vítr. Hledejte člověka orientovaného na cíle.


Jaké kompetence se pomocí The Game Changeru dozvíte?


Efektivní komunikaci, neboli základní pracovní nástroj každého manažera. S faktory jako přívětivost (vypůjčili jsme si ji z BigFive), diplomacie i tendence ke komunikačním faulům. Týmovou orientaci, neboli zaměřenost manažera na budování dobrých vztahů a jakou důležitost jim přikládá na pracovišti. Výkonovou orientací se zaměřujeme na to, kolik energie manažer vynakládá při dosahování cílů a do jaké míry se spokojí i s “polovičatými” výsledky. U již zmiňovaného leadershipu zaostříme na schopnost přizpůsobovat se různým situacím, vést svůj tým, umění delegovat a koučovat. Efektivitu práce jsme zacílili na pozorování schopnosti pracovat se zdroji (lidskými i informačními) a dle situace vhodně prioritizovat. Zákaznická orientace pak hodnotí, jaký důraz manažer klade na uspokojení potřeb externího zákazníka, které mohou být odlišné od cílů týmu i firmy.


A to není všechno, nechceme však zatím prozradit příliš. Nově také dokážeme do naší diagnostiky promítnou vaše vlastní kompetence a priority. Pokud se tedy jmenuje vaše manažerská kompetence např. “Vztahovost a integrita”, dovedeme ji rozložit na tzv. metakompetence a přidat je do našeho algoritmu.Výsledky, které ze simulací získáte, tedy budou ještě více na míru vašim potřebám.


K čemu vám The Game Changer poslouží?


  • k výběru správného manažera pro správný tým

  • k identifikaci talentovaných specialistů, kteří mají potenciál stát se manažery

  • k určení potřeb pro development vašich stávajících manažerů

Nové příspěvky dorazí do vaší e-mailové schránky.