Case study
17/8/2022

Inovativní leader: Jak v O2 Slovakia transformovali CEX tým

Autor
Behavera team

Aby mohl tým co nejlépe reagovat na měnící se požadavky zákazníků, bylo zapotřebí provést ho procesem transformace. Jak si s tímto nelehkým úkolem poradil leader Radoslav Volný?

Klient: Radoslav Volný,  Head of Online Transformation v O2 Slovakia a jeho tým

Oddělení digitální transformace si své přirozené směřování neslo ve svém názvu. Aby mohlo co nejlépe reagovat na měnící se požadavky zákazníků, bylo zapotřebí provést ho procesem transformace.

Novému směru vývoje udával tempo vedoucí Radoslav Volný, pod jehož vedením začalo vznikat nové oddělení CEX (Customer Experience).

Pro tuto změnu jsme vybrali inovativní a užitečný přístup, který je běžně využíván pouze v centrálách úspěšných celosvětových leadrů.

Jakou vizi a cíle měl klient

Vize:

Transformovat pracovní prostředí oddělení pro současné zaměstnance i příchozí nováčky tak, aby podporovalo jejich společný růst a motivovalo je k vytváření inovativních produktů a hledání nových a ještě lepších způsobů obsloužení zákazníka.

Cíle:

 1. Detailně poznat kompetence a silné stránky stávajících členů týmu včetně manažerů.
 2. Zjistit, jak je vnímána současná kultura týmu mezi jednotlivými členy a jak by ji chtěli rozvíjet do budoucna.
 3. Upravit organizaci a vnitřní fungování týmu na základě získaných dat tak, aby dosahoval synergie a byl dobře připravený k naplňování svého dlouhodobého poslání.
 4. Vnést do týmu objektivní přístup ke každému jednotlivci a vtáhnout všechny členy do společného procesu rozvoje.

Jaké nástroje jsme pro realizaci vize vybrali

(A) pro manažery: simulační hra The Game Changer

 • k ověření kompetencí leadership, otevřenost, delegování, prioritizace, motivace týmu a morální vyspělost

(B) pro ostatní členy týmu: simulační hra The Office Day

 • k ověření kompetencí zákaznická orientace, práce s informacemi, efektivní komunikace, řešení problémů a integrita

(C) pro celý tým: Culture Fit chatbot

 • k ověření vztahu týmu k inovacím, přístupu ke změnám a pracovního stylu

Jak jsme pomohli transformaci zjednodušit a urychlit

Nasazením vybraných nástrojů z Behavera portfolia se podařilo identifikovat kritická místa a pozitivní trendy ve spolupráci i kultuře současného týmu. Vyhodnocením získaných poznatků o přenositelných kompetencích, kompetencích transformačního leadershipu a kulturních preferencí jsme napomohli hladkému průběhu transformace týmu.

Ve finální fázi jsme využili simulační hru a Culture fit chatbota také pro výběr vhodných talentů na nově vzniklé pozice v týmu a to jak z jiných oddělení společnosti O2, tak z řad externích zájemců. Tyto uchazeče již bylo mnohem snazší do týmu správně umístit, jelikož jsme věděli, jak zapadají v rámci kompetenčního mixu a firemní kultury.

„Výstupy boli dosiahnuté zábavnou formou, bez nutnosti ich stresovať dlhými asessment centrami, kde by sa museli častokrát vnútene pozicionovať do nekomfortných rolí. Niektorí sú vo firme už viac rokov, a preto ocenili takúto inovatívnu formu.“ Radoslav Volný

Čeho si klient vážil nejvíce na spolupráci s Behaverou

 • bleskové nasazení všech nástrojů a maximální podpora při aplikaci dat v praxi
 • dashboard s behaviorálními daty a profily o kompetencích a kultuře všech členů týmu
 • workshop s I/O psychometrikem pro správnou interpretaci profilů a využití dat ke stanoveným cílům
„Použitie Behavera mi umožnilo pozrieť sa na situáciu v mojom teame ako celok a identifikovať oblasti, v ktorých sme silní a na ktorých môžeme stavať. A naopak, aké kompetencie a kultúru hľadať u externých kanditátov na nové pozície, o ktoré súčasný tím doplňujeme.“ – Radoslav Volný

Jak hodnotil průběh transformace sám klient

 • data a profily mu posloužily jako odrazový můstek pro určování směru, jakým se kompetence a kultura budou v týmu dále ubírat
 • konzultace s renomovaným psychometrikem pomohly klientovi zasadit výsledky do kontextu, takže je snadno interpretoval ostatním kolegům a členům týmu
 • snadný onboarding členů do využívaných nástrojů (díky intuitivnímu a uživatelsky příjemnému rozhraní) zkrátil celkový čas realizace úvodní fáze transformace
„Celková cena za spoluprácu bola veľmi priaznivá, takže som mohol riešenie aplikovať na celý môj tím plošne, bez vynútenej snahy o optimalizáciu nákladov.“ Radoslav Volný

Transformační projekt v číslech

 • čas realizace: 25 dní (nastavení dashboardu podle priorit klienta, sebrání všech dat z týmu, interpretační workshop, konzultace strategie k dosažení cílů transformace)
 • počet otestovaných talentů: 30+ členů týmu včetně 10 manažerů
 • časová investice jednoho člena týmu: 30-60 minut
 • časová investice vedoucího týmu: 1 manday včetně interpretačního workshopu

Plánujete transformaci i u vás, nebo o ní zatím jenom přemýšlíte? Napište nám na hello@behavera.com.

Pomáháme budovat firmy, kde lidé touží pracovat.

Poznejte potenciál a potřeby lidí pomocí simulačních her. Nastartujte svou #peoplefirst strategii s Behaverou.

Začněte teď