Case study
25/8/2022

Inovativní leader: Jak v Poštovní bance interně připravili změnu na 365.bank

Autor
Behavera team

Na trhu bankovních služeb dochází k transformaci skupiny Poštová banka. Síť poboček přebírá momentálně plně digitální 365.bank a Poštová banka bude nabízet své služby jen na obchodních místech Slovenské pošty. Na to, aby tato změna mohla proběhnout co nejjednodušeji a nejhladčeji dohlížela s týmem i HR konzultantka Nina Juríková.

V jaké situaci se klient nacházel

Skupina Poštové banky působí na slovenském trhu od roku 1993 a od té doby se neustále rozvíjí a roste. Poskytuje zaměstnání téměř 1 400 lidem a služby 1 000 000 klientům. Ta největší změna banku čeká právě v roce 2021 kdy projde výraznou organizační změnou, na kterou se připravuje už delší dobu.

A jsou to lidé, na kom při změnách banka staví. Na výběru nových kolegů či rozvoji týmů si dávají opravdu záležet. Snaží se upřít pozornost i na seberozvoj, dynamiku týmů a firemní kulturu v bance. A Nina Juríková v této změně hrála jednu z hlavních rolí.

Jakou vizi a cíle měl klient

Zásadní organizační změna, která se připravuje, přináší mnoho dobrého, ale i několik rizik. V bance se proto rozhodli lépe poznat silné stránky zaměstnanců, aby byly týmy stabilní a zaměstnanci se změnou ztotožnění.

Dalším důležitým momentem v roce 2020 pro všechny společnosti byla situace okolo COVID-19, kterému museli výrazně přizpůsobit fungování v bance. Od video pohovorů, kde jim simulační hry velmi pomáhají zjistit, kdo se to na ně přes kameru dívá, přes online školení a rozvoj, až po virtuální fungování týmů.

Jaké nástroje pro realizaci vize jsme zvolili

Na řešení těchto výzev se v bance rozhodli využívat hned několik řešení od Behavery. Konkrétně simulační hry Office Day pro většinu pozicí, které obsazují a The Game Changer pro manažerské pozice a při talentových programech či interních posunech na vyšší pozice. Taktéž pracují s produktem Culture Fit chatbot, a to jak pro kandidáty, tak pro existující zaměstnance a týmy.

Pro manažery:

Simulační hra The Game Changer na ověření kompetencí a schopností v oblasti transformačního leadershipu, angažovanosti, manažerského stylu a ve výkonových i vztahových oblastech.

Pro ostatní členy týmu:

Simulační hra The Office Day na ověření kompetencí v samostatné práci s důrazem na zákaznickou orientaci, práci s informacemi, efektivní komunikaci a sebereflexi.

Pro celý tým:

Culture Fit chatbot na ověření vztahu týmu k inovacím, přístupu ke změnám a pracovního stylu.

Culture Fit si v bance například dělali, když do týmu hledali nového kolegu. Manažeři a HR leadeři tak dokázali zjistit, kdo z kandidátů do týmu nejlépe zapadne. Nástroj ocenili pro jeho rychlost a nápomocnost.  

Také Culture Fit využili pro řešení výzev v rámci fungování týmů. Podle HR leaderů v bance je přínosné se na výzvy podívat jako na celek. Od kultury, očekávání, až po způsob fungování, a “přes data” odhalit, kde může být problém.

„Díky nástroji Culture Fit v Behaveře jsme byli schopni lépe vyhodnotit fungování společnosti a změnit vývoj firemní kultury směrem, který jsme si vytyčili – a to měřitelně. To je výsledek k nezaplacení. – Nina Juríková

Jak jsme pomohli transformaci zjednodušit a urychlit

Ve skupině Poštové banky jsou mimořádně spokojeni s používáním simulačních her. Efektivně a viditelně umí odhalit to, co se v žádném dotazníku nedozví. Na kolik pracují s chováním a rozhodováním se člověka, nejen jeho sebereflexí.

Pro kandidáty i zaměstnance je to zároveň zábavná část výběrového nebo rozvojového procesu. Díky přehledným a kontextovým analýzám umí přesně určit, jestli se na obsazované pozice opravdu hlásí lidé, které hledají. Mají tak jasnou zpětnou vazbu, díky které mohou rychle reagovat – upravovat, vyjasňovat a zefektivňovat inzeráty na pozice.

„Máme velkou radost z této spolupráce. V Behaveře mají otevřenou mysl, naslouchají nápadům a návrhům klientů a zapracovávají je do praxe. Velmi oceňujeme nastavení na řešení v rámci jakékoliv situace a proklientský přístup.” – Nina Juríková

Čeho si klient vážil nejvíce na spolupráci s Behaverou

  1. Bleskového nasazení všech nástrojů a maximální podpora při aplikaci dat v praxi.
  2. Dashboard s behaviorálními daty a profily o kompetencích a kultuře členů týmu.
  3. Podpora v oblasti datové vědy a psychometrie pro správnou interpretaci profilů a využití dat ke stanoveným cílům.

Plánujete transformaci, změnu kultury či zjištění angažovanosti zaměstnanců a jejich spokojenosti u vás? Nebo nad tím zatím jen přemýšlíte? Napište nám na hello@behavera.com.

Pomáháme budovat firmy, kde lidé touží pracovat.

Poznejte potenciál a potřeby lidí pomocí simulačních her. Nastartujte svou #peoplefirst strategii s Behaverou.

Začněte teď