behavera-the-office-day-simulation-game.

Simulační hry

Unikátní assessment, silná candidate experience i cenná data pro práci s talenty

Behaviorální assessment

 

Ani dotazník, ani logická hádanka. Ale tzv. serious game, která měří pracovní chování. 

Candidate Experience

 

Assessment s prvky gamifikace a automatizace. Okamžitá zpětná vazba a dynamický zážitek. 

Reporting

& Data 

 

Objektivizované výstupy

v reportech pro jednotlivce

i v číslech pro dlouhodobé řízení. 

THE

OFFICE DAY

Assessmentová hra

pro juniory a specialisty

Měří přenositelné kompetence, které lze uplatnit v širokém spektru profesí a rolí - od obchodních, projektových a podpůrných pozic až po specialisty.
 
 

Využijete, když: 

 • vybíráte nové zaměstnance

 • měníte pracovní náplň zaměstnanců 

 • vybíráte vhodné rozvojové programy a aktivity

 • děláte audit a benchmarking kompetencí

 • sestavujete nové týmy

Nahradíte / doplníte jimi:​

 • osobnostní testy a dotazníky

 • výkonové testy a dotazníky 

 • klasická fyzická assessment centra při recruitmentu

 • assessment centra pro development

Parametry

 

 • Trvání: 25-60 minut

 • Jazyky: CZ/SK/EN

 • Technické požadavky: laptop/desktop s připojením k internetu, aktuální internetový prohlížeč   

 
Přenositelné kompetence:

Práce s informacemi

 

Orientace v nových informacích, kontextech a situacích a aplikovat nové věci do praxe.

Řešení problémů

 

Práce se zdroji, překonávání překážek a dosahování cílů.

Efektivní komunikace

 

Věcné a vyvážené předávání informace vzhledem k situaci a komunikačním partnerům.

Zákaznická orientace

 

Míra důležitosti lidí v jednání a schopnost nazírat na problémy z různých úhlů pohledu.

Sebereflexe

 

Schopnost vyhodnocovat své jednání a vnímat příležitosti

pro zlepšení.

Integrita

 

Celistvost a stabilita myšlení, komunikace a chování.

Výkonové faktory:

Samostatnost

 

Míra potřeby externí podpory

a schopnost si o ni zažádat.

Tempo práce​

Výkonová metrika v porovnání

s populační normou.

THE GAME CHANGER

Assessmentová a developmentová hra pro manažery a leadery

Zaměřená na behaviorální kompetence v oblasti transformačního leadershipu. Pomůže vám definovat rozvojové plány a najít správné manažery pro konkrétní situace. 
 
 

Využijete, když: 

 • vybíráte nové zaměstnance pro manažerské / leaderské pozice

 • plánujete rozvoj stávajících manažerů

 • hledáte vhodného manažera pro konkrétní tým nebo projekt

Nahradíte / doplníte jimi:​

 • osobnostní testy a dotazníky

 • klasická fyzická assessment centra při recruitmentu

 • assessment centra pro development

 • role-playing aktivity

Parametry

 

 • Trvání: 25-60 minut

 • Jazyky: CZ/SK/EN

 • Technické požadavky: laptop/desktop s připojením k internetu, aktuální internetový prohlížeč 

 

A dalších více než 20 faktorů, které přímo ovlivňují výsledky manažerské práce 

Leadership

 

Kompetence “vůdcovství” a základní předpoklad fungování manažera ve své praxi.

Engagement

 

Míru zapojení a motivace být členem týmu, být proaktivní a nést zodpovědnost.

Manažerské "řemeslo"

 

Schopnost pracovat s formální autoritou a nástroji manažerského řemesla.

Efektivita

 

Schopnosti ve vztahu k dosahování cílů, svých i týmových; prioritizace a plánování.

Team Spirit

 

Orientace na tým a jeho potřeby a schopnost využívat manažerské nástroje.

Vztahová orientace

Důležitost vztahů a schopnosti manažera je podporovat a rozvíjet.

Manažerské kompetence:

Připraveni na změnu? 

VAŠE

SIMULAČNÍ HRA

Máte unikátní obsah, proces nebo kompetenční model? 

Navrhneme pro vás simulační hru

na míru.